Opublikowano: niedziela, 22, marzec 2015 Monika Banach


KURS TRENERSKI (40h)

SZKOŁA TRENERÓW  (240h)

 

KURS TRENERSKI (40h)

Kurs trenerski powstał z myślą o szkoleniowcach, specjalistach we własnych dziedzinach prowadzących zajęcia grupowe, chcących wzbogacić swój warsztat pracy o techniki trenerskie. W szczególności z myślą o:

 • Inspektorach i specjalistach BHP
 • Instruktorach pierwszej pomocy
 • Pracownikach urzędów pracy pracujących z grupą
 • Innych specjalistach we własnych dziecinach bez przygotowania psychologiczno – trenerskiego

Kurs obejmuje 40h szkoleń (2 weekendy) piątek: godz. 17.00-21.00, sobota: godz. 09.00-19.00, niedziela: godz. 8.00-14.00

Korzyści:

Po ukończonym szkoleniu uczestnik:

 • Będzie wiedział, czym jest proces grupowy i jak go wykorzystać w projektowaniu szkolenia
 • Będzie potrafił profesjonalnie przygotować prezentację
 • Będzie znał i potrafił wykorzystać w praktyce metody aktywizujące
 • Będzie potrafił przeprowadzić analizę potrzeb i ewaluację swoich szkoleń
 • Będzie wiedział czym jest opór w grupie oraz nabędzie umiejętności akceptacji oporu i pracy z nim
 • Wzbogaci swój warsztat o wiedzę z zakresu psychologicznych metod pracy z grupą
 • Dzięki uzyskanym informacjom zwrotnym pogłębi swoją świadomość na temat własnych słabych i mocnych stron

Ramowy program:

 1. Integracja – poznanie się uczestników oraz omówienie jej wagi z meta poziomu
 2. Autoprezentacja w pracy szkoleniowca i przygotowanie prezentacji multimedialnej
 3. Proces grupowy – czym jest? Jak go rozpoznać? Jak wykorzystać?
 4. Zarządzanie szkoleniami: analiza potrzeb szkoleniowych i ewaluacja szkoleń
 5. Metody aktywizujące podczas pracy szkoleniowca
 6. Sytuacje trudne i praca z oporem
 7. Podsumowanie kursu

 

SZKOŁA TRENERÓW  (240h)

Szkoła trenerów powstała z myślą o osobach chcących wspierać innych w rozwoju osobistym i zawodowym czyli o ludziach, których marzeniem jest praca z grupą.

Zajęcia odbywają się 2x w miesiącu. Jeden zjazd obejmuje 3 dni: piątek godz. 17.00-21.00,           sobota godz. 9.00-19.00, niedziela godz. 8.00-14.00

Trening interpersonalny odbywa się w jednym cyklu 5cio dniowym w godz. 9.00-17.00

Program:

 • Zajęcia organizacyjne
 • Etyka w pracy trenera
 • Narzędzia w pracy trenera- cz.I Narzędzia komunikacyjne
 • 5-cio dniowy trening interpersonalny
 • Omówienie treningu interpersonalnego
 • Proces grupowy – rozumienie i kontrola
 • Narzędzia w pracy trenera – cz.II (asertywność, techniki artystyczne w pracy z grupą, zarządzanie czasem)
 • Rozwój kompetencji osobistych
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Ewaluacja szkoleń
 • Metodologia prowadzenia szkoleń, treningów i warsztatów
 • Tworzenie oferty
 • Budowanie programu z wykorzystaniem procesu grupowego
 • Projektowanie szkoleń
 • Sytuacje trudne w pracy trenera
 • Praca z oporem
 • Stres w pracy trenera (schemat powstawania stresu, praca z monologiem wewnętrznym)
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Relaksacja
 • Warsztaty autorskie uczestników- uczestnicy w parach prezentują przygotowane przez siebie części warsztatów, otrzymują informacje zwrotne dotyczące własnego stylu prowadzenia
 • Umiejętności coachingowe w pracy trenera
 • Spotkanie podsumowujące – informacje zwrotne
 • Ocena rozwoju kompetencji trenerskich

Tryb naboru:

Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty wpisowej i przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z przyjęciem do grupy. Liczba miejsc jest ograniczona. Planowana liczba uczestników w grupie to 10-14 osób.

Korzyści:

Uczestnik:

 • Będzie wiedział, czym jest proces grupowy i jak go kontrolować i wykorzystać w projektowaniu szkolenia
 • Będzie miał szansę osobiście doświadczyć procesu grupowego poprzez uczestnictwo w treningu interpersonalnym
 • Będzie potrafił profesjonalnie przygotować prezentację
 • Będzie znał i potrafił wykorzystać w praktyce metody aktywizujące
 • Będzie potrafił przeprowadzić analizę potrzeb i ewaluację swoich szkoleń
 • Będzie wiedział, czym jest opór w grupie oraz nabędzie umiejętności akceptacji oporu i pracy z nim
 • Wzbogaci swój warsztat o wiedzę z zakresu psychologicznych metod pracy z grupą
 • Dzięki uzyskanym informacjom zwrotnym pogłębi swoją świadomość na temat własnych słabych i mocnych stron
 • Będzie miał możliwość rozwoju kluczowych kompetencji trenerskich takich jak: komunikacja, aktywne słuchanie, asertywność, radzenie sobie ze stresem itp.